Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw do udziału w Targach DESIGN INSPIRE 2017 Hong Kong (Chiny), 7-9 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje o targach znajdują się na stronie internetowej: http://www.hktdc.com/ncs/designinspire2017/en/main/index.html

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.

Województwo pokrywa koszty:

  • wpis do Katalogu Wystawców,
  • rezerwację powierzchni na wspólnym stoisku targowym Województwa Wielkopolskiego,
  • wejściówki na targi,
  • noclegi ze śniadaniem,
  • transport wewnętrzny na terenie kraju.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem KRS na adres e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 19 maja 2017 r. (tj. piątek) do godz. 12.00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej: http://iw.org.pl/hong-kong-chiny-7-9-grudnia-2017-r-wnetrza-przyszlosci-2/

Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

 


Kategorie: news , Targi

Tagi: , , , , ,