Strategia stabilnego wzrostu „Polsko Chińskiego Forum Współpracy” na lata 2015-2020:
Główne cele Stowarzyszenia to budowanie współpracy oraz relacji pomiędzy młodymi liderami z Polski
i Chin. Cele te realizowane będą poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów oraz stworzenie Rady Programowej składającej się z autorytetów, mających wpływ na budowanie i rozwój relacji Polsko Chińskich. Stowarzyszenie chce także rozwijać ciekawe projekty, takie jak cykliczne konferencje, a także lokalne centrum wspierania przedsiębiorczości.

Perspektywa 2015 – 2020:

1. Budowanie pozycji Stowarzyszenia, jako znaczącej na rynku Polskim instytucji, współpracującej z Chinami w zakresie gospodarki, nauki i kultury, poprzez inicjowanie oraz rozwijanie współpracy młodych liderów z obu Państw.

2. Organizacja cyklicznych konferencji dotyczących współpracy polsko-chińskiej.

3. Uruchomienie centrum wspierania przedsiębiorczości.