w020160929561741283139

Pierwszego października przypada 67. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Również za oficjalną datę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a ChRL uznaje się 7 października 1949 roku. W związku z obchodami tych dwóch ważnych rocznic, J.E. Ambasador Xu Jian wydał przyjęcie w siedzibie Ambasady. Oprócz Ambasadora głos zabrał również obecny Grzegorz Czelej, Wicemarszałek Senatu. Na przyjęcie został zaproszony Prezes Stowarzyszenia, Bartosz Michalak.

mmexport1475236173684

Za początek kontaktów polsko-chińskich historycy często uznają XIII wiek i przyjazd do Chin polskiego podróżnika – franciszkanina Benedykta Polaka. Ważniejszą rolę we wzajemnych relacjach przypisuje się jednak urodzonemu w XVII wieku we Lwowie Michałowi Boymowi – orientaliście, przyrodnikowi, kartografowi i jezuickiemu misjonarzowi, który spędził wiele lat w Chinach, pełniąc również funkcję posła cesarza Yongli do papieża Innocentego X. Bliższe kontakty polsko-chińskie nawiązano dopiero w wieku XX, kiedy to rząd Republiki Chińskiej 27 marca 1920 roku uznał de iure państwo polskie.

W okresie międzywojennym w Republice Chińskiej funkcjonowało polskie poselstwo w Nankinie, później przeniesione do Szanghaju, a także konsulaty generalne działające w Harbinie i Szanghaju. Poselstwo Chin w Warszawie zostało utworzone przez stronę chińską dopiero w 1933 roku. Z kolei w okresie II wojny światowej polska ambasada miała swoją siedzibę w Czunkingu.

Po zakończeniu wojny, 5 lipca 1945 roku, rząd Republiki Chińskiej wycofał uznanie dla działającego w Londynie polskiego rządu na uchodźstwie i uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie.

W 1949 roku, po utworzeniu przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej, stronie polskiej dostarczono proklamację zawierającą propozycję nawiązania stosunków dyplomatycznych. W efekcie władze w Warszawie wezwały do siedziby MSZ chargé d’affaires Republiki Chińskiej – Bao Yi, któremu wręczono notę, zawiadamiającą, iż Polska „uważa stosunki dyplomatyczne z rządem kantońskim za nieistniejące od dnia 4 października 1949 roku”. Następnego dnia kierownik polskiego MSZ wiceminister Stanisław Leszczycki wystosował oficjalny telegram do premiera ChRL Zhou Enlaia, w którym przekazał polską zgodę na nawiązanie stosunków dyplomatycznych.

Za oficjalną datę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a ChRL uznaje się 7 października 1949 roku, kiedy do Warszawy dotarła odpowiedź ChRL.

[info: msz.gov.pl ]


Kategorie: news , spotkania

Tagi: , , , , ,