Mijają trzy lata od ogłoszenia przez Xi Jinpinga Inicjatywy Pasa i Szlaku. Zgodnie z podsumowaniami, jest w inicjatywę zaangażowanych około 100 krajów i organizacji, a ponad 30 podmiotów podpisało z Chinami listy intencyjne dotyczące projektu. Powstały również pierwsze finansowe instytucje międzynarodowe: Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Fundusz Jedwabnego Szlaku. Co jest również istotne, to wzrost o 20% wymiany handlowej z krajami leżącymi na Szlaku. Chińskie podmioty zaangażowały się w liczne inicjatywy infrastrukturalne, energetyczne oraz finansowe. Polska upatruje dużą rolę w Inicjatywie Pasa i Szlaku. Centralna lokalizacja Polski w Europie wraz ze swoją polityką naciskającą na Chiny są ogromnymi zaletami dla chińskich inwestorów.

W związku z implementacją Inicjatywy Pasa i Szlaku, Polsko-Chińskie Forum Współpracy podjęło liczne działania. Wśród nich są:

-Udział w delegacji pod przewodnictwem Prezydenta Dudy do Chin,

-Udział w Silk Road Forum przy okazji wizyty Prezydenta Chin w Polsce,

-Organizacja delegacji Posłów Sejmu RP do Chin, mającej na celu zgłębienie tematyki Pasa i Szlaku,

-Spotkanie w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych,

-Organizacja konferencji eksperckiej z UKSW pt. Gospodarka i Kultura – cywilizacyjne wyznaczniki Szlaku i Drogi,

-Moderacja panelu tematycznego o Inicjatywie Pasa i Szlaku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy,

-Udział konferencji w pt. One-Belt-One-Road Inclusive and Sustainable City Exhibition and Dialogue organizowana przez United Nations Industrial Development Organization,

-Udział w Regionalnym Forum Polska-Chiny,

-Udział w Forum Infrastruktury.


Kategorie: news

Tagi: , , , , , , , , ,