Stowarzyszenie Polsko Chińskie Forum Współpracy powstało 26 marca 2014 roku z inicjatywy 17 osób w celu rozwijania polsko-chińskiej współpracy w zakresie stosunków politycznych, gospodarki, kultury
i edukacji.
Jesteśmy organizacją non-profit. Główną misją Stowarzyszenia jest rozwój i wspieranie bezpośrednich kontaktów młodych liderów z Polski i Chin.

Misja: główną misją Stowarzyszenia jest rozwój i wspieranie bezpośrednich kontaktów młodych liderów
z Polski i Chin.

Wizja: Polsko Chińskie Forum Współpracy koordynuje i ułatwia współpracę w zakresie biznesu, kultury
i edukacji między Polską a Chinami.

Filary strategiczne Stowarzyszenia:

1. Biznes i przedsiębiorczość: współpraca międzynarodowa w zakresie inwestycji i handlu na rzecz wzrostu gospodarczego.

2. Edukacja i nauka: wymiany studentów, młodych naukowców oraz wspólne programy badawcze
w zakresie współpracy polsko-chińskiej.

3. Kapitał społeczny i kulturowy: tworzenie przestrzeni do nauki oraz wspierania kultury i wartości społecznych.