Polsko-Chińskie Forum Współpracy ma zaszczyt poinformować o udziale Prezesa Stowarzyszenia, Bartosza Michalaka w tegorocznym Silk Road Forum. Weźmie on udział w IV sesji dyskusyjnej jako prelegent.

Doroczne Silk Road Forum ma na celu stworzenie otwartej i zintegrowanej platformy współpracy w celu promowania połączeń infrastrukturalnych, handlowych i inwestycyjnych, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, które są częścią znanej inicjatywy Chin: Nowego Jedwabnego Szlaku. Inauguracyjny Silk Road Forum odbyło się z sukcesem w Stambule w Turcji w grudniu 2014 roku. Ponad 200 uczestników wzięło udział, a ponad czterdziestu wysokich rangą przywódców rządowych i wyższych urzędników, liderzy think-tanków i kręgów akademickich wygłosili przemówienia, wymieniając swoje poglądy i pomysły związane z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku. Drugie Silk Road Forum, które odbyło się w Madrycie w październiku 2015 roku, zebrało ponad 300 delegatów z około stu wybitnych przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, think tanków i przedsiębiorstw, by wygłosili prezentacje na różnych panelach konferencji. Jedwabny Szlak Forum został powszechnie uznany za wkład do wzmocnienia wymiany pomysłów i istotnej współpracy.

2016 Silk Road Forum skupi się na temacie infrastruktury łączności, omawiając ważne tematy, takie jak efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, finansowanie infrastruktury, a także infrastruktury na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że Forum połączy wiedzę i praktyki z wybitnych przedstawicieli do dalszego promowania praktycznej współpracy i wspólnego rozwoju.


Kategorie: Konferencje , news

Tagi: , , , , , , ,