Wymiana handlowa między Polską a Chinami.

Minimalnie poprawiła się struktura eksportu do Chin. Udział wyrobów wysoko przetworzonych (maszyny, pojazdy, wyroby precyzyjne) wzrósł z z 29,1 % do 30,6. Wynikło to ze zwiększenia wywozu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń precyzyjnych. Eksport produktów pochodzenia zwierzęcego wskutek wstrzymania importu polskiej wieprzowiny (wystąpienie wirusa ASF) spadł z 8,8 do 4,7 %.W podziale na sekcje największy udział miały metale nieszlachetne (37,1 %), maszyny (25 %) tworzywa sztuczne (7 %), wyroby różne (6,1 %) oraz gotowe artykuły spożywcze (4,8 %). W ujęciu towarowym w pierwszej dziesiątce towarów znalazły się: miedź rafinowana, meble, czekolada, części i akcesoria samochodowe, aparatura telefoniczna, przełączniki elektryczne, kauczuk syntetyczny, turbiny gazowe, chemikalia i kable. Udział towarów o wysokim stopniu przetworzenia (maszyny, pojazdy i przyrządy precyzyjne) w imporcie spadł z 61,1 % do 58,4 %.W imporcie w podziale na sekcje towarowe ponad połowę stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (53,6 %). Ważną sekcją są także wyroby włókiennicze (11,1 %), oraz wyroby różne (8,2 %). Do najważniejszych produktów w imporcie z Chin do Polski w 2014 roku należały aparatura do telefonii i telewizji, komputery i części do komputerów, zabawki, transformatory, lampy i oprawy oświetleniowe, obuwie, części maszyn drukarskich, walizki i torby oraz części samochodowe

 

Waluta: mln EUR

  2012 2013 Dynamika 2012=100 2014 Dynamika 2013=100
Obroty 15045 16168 107 19086 118
Eksport do Chin 1358 1595 117 1684 106
Import z Chin 13687 14573 106 17402 119
Saldo -12329 -12978 -15718

Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP

Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

Stan należności z tytułu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach na koniec 2012 roku osiągnął wartość 131,3 mln euro. Większe polskie firmy, które funkcjonują na chińskim rynku to m.in. Selena, Bioton, Rafako, Kopex i Fasing. Polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane współpracą inwestycyjną w sektorze górniczym, farmaceutycznym, chemii budowlanej, przemyśle odzieżowym i spożywczym.

Wg informacji China Investment Promotion Agency w Chinach w roku 2011 działały 242 firmy z udziałem kapitału polskiego.

Chińskie inwestycje w Polsce nadal znajdują się daleko w rankingu poza inwestorami europejskimi i amerykańskimi. Szacuje się, że łączna wartość kapitału zainwestowanego przez firmy chińskie w Polsce wyniosła na koniec 2013 roku 266 mln PLN. Stanowiło to 0,14 % całkowitej wartości kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2013 roku funkcjonowało w Polsce 826 spółek z udziałem chińskiego kapitału, z czego większość (tj. 706) zatrudniała do 9 osób.  W 14 podmiotach z udziałem kapitału chińskiego kapitał zagraniczny przekracza 1 mln USD.

Chińskie inwestycje w Polsce są lokowane głównie w elektronice (produkcja telewizorów  i monitorów LCD – TCL Corporation w Żyrardowie, TPV w Gorzowie Wlkp., Digital View w Koszalinie), przemyśle elektromaszynowym (Nuctech w Kobyłce), dystrybucji produktów (GD Poland w Wólce Kosowskiej) oraz w sektorze IT (ZTE, Huawei). Chińska firma Tri Ring Group Corp., działająca w branży zbrojeniowej i motoryzacyjnej w maju 2013 r. podpisała umowę dot. inwestycji w Fabrykę Łożysk Tocznych Kraśnik. Udziałowcem spółki ze strony polskiej jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Jest też nowa inwestycja firmy XCMG (z miasta Xuzhou) w Łowiczu. Wartość inwestycji chińskich w Polsce stanowi 0,14 % ogółu inwestycji zagranicznych.

 W kwietniu 2012 r. strona chińska zapowiedziała, że zamierza uruchomić linię kredytową wartości 10 mld USD dla firm z 16 krajów Europy Środkowej i Bałkanów na projekty dotyczące współpracy z firmami chińskimi. Jak dotychczas kredyt ten wzbudził zainteresowanie kilku krajów bałkańskich.

W dniu 9 października 2013 r. na GPW w Warszawie zadebiutowała pierwsza spółka z Chin – Peixin International Group, zajmująca się produkcją maszyn do wytwarzania artykułów higienicznych. 18 czerwca 2014 r. na GPW weszła druga chińska spółka JJ Auto – producent i dostawca wysokiej jakości stalowych części samochodowych, narzędzi oraz części do maszyn ciężkich. 6 listopada 2014 r. na GPW w Warszawie zadebiutowała chińska spółka obuwnicza Fenghua SoleTech.

Jedną z konkretnych, przynoszących zauważalne efekty form promocji współpracy gospodarczej jest organizacja seminariów branżowych i misji handlowych w Chinach i w Polsce. Kontynuacją tego typu działań powinno być dążenie do organizacji stałych przedstawicielstw w Chinach polskich przedsiębiorstw (również m.in. działania na rzecz organizacji przedstawicielstw polskich izb handlowych / branżowych w Chinach. Trwają starania o rejestrację Polskiej Izby Handlowej w Szanghaju. Duże znaczenie ma obecność na imprezach targowych, zarówno polskich przedsiębiorców przedstawiających własną ofertę, jak również organizacja stoisk rządowych z ofertą inwestycyjną i promocyjną Polski.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl