Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Polsko-Chińskim Forum Współpracy zorganizowali 13 czerwca seminarium eksperckie Gospodarka i Kultura – cywilizacyjne wyznaczniki Szlaku i Drogi. Celem seminarium było zgłębienie chińskiej strategicznej  inicjatywy rozwojowej, a także omówienie perspektyw i korzyści z niej płynących dla Polski. Wśród obecnych gości byli najwybitniejsi eksperci tematyki chińskiej zarówno z Polski, jak i Państwa Środka. Otwarcie panelu oraz wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosili: Magnificencja Rektor UKSW ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Jego Ekscelencja
Xu Jian – Ambasador Chin w Polsce, Michał Kołodziejski – Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. oraz Filip Grzegorzewski – Przewodniczący Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Azji i Oceanii. Debata była moderowana przez Przewodniczącego Rady Doradców Polsko-Chińskiego Forum Współpracy.

Otwierając spotkanie, Ksiądz Rektor powiedział m.in.: „Mówi się wiele o wojnie cywilizacji, ale dobrze, by Jeden Pas i Jedna Droga mogły być spotkaniem cywilizacji, a nie wojną o zasoby, rynki i inwestycje. (…) Umiejętne tworzenie harmonii jest możliwe tylko przez dobre poznanie i zgłębienie motywów, intencji, ale też i poprzez rzetelną analizę przebiegu realnej współpracy. (…) to właśnie jest sens naukowej działalności, do której jest predestynowany nasz Uniwersytet”. Rektor nawiązał również do zbliżającej się wizyty Prezydenta ChRL Xi Jingpinga wyrażając przekonanie, że spotkanie będzie małym, ale dostrzeganym fragmentem w dużym planie tej wizyty. Zadeklarował również, że inicjatywa spotkania ze strony jego współorganizatora Polsko Chińskiego Forum Współpracy będzie kontynuowana i rozwijana.

W wypowiedziach wprowadzających wszyscy podkreślili idealny moment na odbycie się seminarium, ze względu na wizytę Prezydenta Xi Jinpinga. Szlak i Droga są inicjatywą wspólnych zysków odnosząca się do historycznej współpracy między Chinami a Europą czyli Jedwabnym a Bursztynowym Szlakiem. Tak jak wtedy, intencją projektu jest stworzenie osi współpracy, jednak tym razem poza tą gospodarczą: występować ona będzie również w edukacji, turystyce, kulturze oraz sporcie. Jest to również okazja do zacieśnienia relacji, jak na przykład w ramach AIIB. Pan Ambasador podczas swojego przemówienia podkreślił, że istotnie kultura jest kluczem do zrozumienia idei stojącej za Szlakiem i Drogą. Ponadto, Ambasador powiedział, że “w jego opinii gospodarka i kultura są dwoma kluczami do zrozumienia inicjatywy Pasa i Szlaku. Ma ona w sobie duch Jedwabnego Szlaku: pokój i współpracę, otwartość i inkluzyjność, wzajemną naukę i obustronne zyski”.

Po wprowadzeniu nastąpiła dyskusja między zaproszonymi ekspertami.

 

IMG_9028m

IMG_9058m

IMG_9074m


Kategorie: Konferencje , news , slider

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,