Asian Financial Forum co roku gromadzi światowych liderów biznesowych w celu omówienia najnowszych wyzwań i trendów finansowych w Azji na świecie. W 2016r. AFF odwiedziło ponad 2 800 uczestników z 38 krajów i regionów, z czego ok. 85% reprezentowało kadrę zarządzającą. Wśród gości było ponad 90 znamienitych przedstawicieli rządów, sektora finansowego i świata biznesu.

http://www.asianfinancialforum.com/en/index.htm