Do gospodarczych efektów wizyty Przewodniczącego Xi Jinpinga w Polsce przede wszystkim należą liczne umowy podpisane podczas jego obecności. Do dwustronnych porozumień należą pogłębianie współpracy w obszarze przemysłu, infrastruktury, inwestycji, handlu, energetyki, finansów, a także jej wzmocnienie między polskimi i chińskimi regionami.

W obecności prezydentów obydwu państw, Ministerstwo Rozwoju i Narodowa Komisja Rozwoju i Reform ChRL podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie Wspólnego Sformułowania Założeń Dwustronnego Planu Współpracy. Podpisano też memorandum w sprawie powołania Komitetu Sterującego ws. Współpracy Przemysłowej, który ma przyczynić się do promowania współpracy pomiędzy przemysłem i przedsiębiorstwami obu stron umowy.

Współpracę i wymianę doświadczeń w obszarze aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnych zakłada  podpisane „Memorandum o Porozumieniu w zakresie rozwoju obszarów łączności informacji (Informacyjny Jedwabny Szlak)”. Obejmie ona takie dziedziny jak inteligentne miasta, sieci szerokopasmowe czy usługi satelitarne. Promowane będzie tworzenie testowych stref współpracy ekonomicznej informacyjnego szlaku jedwabnego pomiędzy Polską i Chinami oraz wspólne wyznaczanie miast partnerskich do współpracy. Porozumienie ma wspierać rozwój współpracy w takich obszarach jak handel elektroniczny, usługi informacyjne, ułatwianie logistyki i połączeń w zakresie handlowej łączności informacyjnej.

Wzmocnienie współpracy inwestycyjnej dotyczącej infrastruktury logistycznej instytucjami i przedsiębiorstwami przewiduje z kolei memorandum o współpracy, które wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał z chińskim ministrem handlu Hucheng Gao.

Lista podpisanych umów ze stroną chińską w gestii Ministerstwa Rozwoju w trakcie wizyty
Przewodniczącego Xi Jinpinga w dn. 20 czerwca br.

LP

Nazwa

Strona umowy RP

Strona umowy ChRL

Pałac Prezydencki

1.

NDRC z MR

Memorandum o porozumieniu w sprawie Wspólnego Sformułowania Założeń Dwustronnego Planu Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej

Minister Rozwoju, Wicepremier RP

Mateusz Morawiecki

Minister w Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej

Pan Xu Shaoshi

2.

NDRC z MR

Memorandum o porozumieniu w sprawie ustanowienia Komitetu Sterującego do spraw współpracy przemysłowej

Minister Rozwoju, Wicepremier RP

Mateusz Morawiecki

Minister w Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej

Pan Xu Shaoshi

3.

NDRC z MR

Memorandum o porozumieniu w zakresie rozwoju obszarów łączności informacji (Informacyjny Jedwabny Szlak) między Ministerstwem Rozwoju RP a Narodową Komisją Rozwoju I Reform ChRL

Minister Rozwoju, Wicepremier RP

Mateusz Morawiecki

Minister w Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej

Pan Xu Shaoshi

4.

MOFCOM z MR

Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Rozwoju RP a Ministerstwem Handlu ChRL w sprawie wzmocnienia współpracy inwestycyjnej w zakresie infrastruktury logistycznej.

Minister Rozwoju, Wicepremier RP

Mateusz Morawiecki

Minister Handlu ChRL

Pan Hucheng Gao

5.

MOFCOM z MR

Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w zakresie parków przemysłowych

Minister Rozwoju, Wicepremier RP

Mateusz Morawiecki

Minister Handlu ChRL

Hucheng Gao

Forum Jedwabnego Szlaku 

1

EXIM BANK z MR

Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze infrastruktury

Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju

Radosław Domagalski-Łabędzki

Prezes Zarządu the Export-Import Bank of China (EXIM Bank)

Pani Hu Xiaolian

2.

EXIM BANK z BGK

Porozumienie ramowe o współpracy gospodarczej i handlowej

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Mirosław Panek

Prezes Zarządu the Export – Import Bank of China (EXIM Bank)

Pani Hu Xiaolian

3.

EXIM BANK z PAIiIZ

Agreement Regarding Promoting industrial Capacity Cooperation and Chinese Enterprises Investment in Poland

Acting President PAIiIZ

Mr. Bartłomiej Pawlak

Prezes Zarządu the Export – Import Bank of China (EXIM Bank)

Pani Hu Xiaolian

4.

China Development Bank z BGK

Porozumienie ramowe o współpracy

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Mirosław Panek

Prezes China Development Bank

Pan Zheng Zhijie

5.

KGHM Polska Miedź

z China Minmetals Corporation

Umowa ramowa w zakresie dostaw katod miedzianych

KGHM Polska Miedź

Krzysztof Skóra

Prezes Zarządu

China Minmetals Corporation.

Pan He Wenbo

Chairman

6.

ICBC z BGK

Memorandum o porozumieniu w sprawie ustanowienia platform współpracy inwestycyjnej w Państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Mirosław Panek

Prezes ICBC Londyn

ICBC – Industrial and Commercial Bank of China

Pani Chen Jin

7.

HUAWEI z P4

Umowa

Prezes Zarządu P4 Sp. z o.o.

Pan Jørgen Bang-Jensen

Wiceprezes Huawei Technologies

Pan Jim Lu

8.

HUAWEI z UW

Porozumienie pomiędzy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego a Huawei o utworzeniu Centrum Innowacji Data Science.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM)

Prof. dr hab. Marek Niezgódka

Wiceprezes Huawei Technologies

Pan Jim Lu

9.

Hongbo Group z Woj. Opolskie

Memorandum o porozumieniu

Marszałek

Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Prezes Zarządu

Pani YOU Yuxian

10.

PISM z CIIS

Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy.

Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych

Dyrektor dr Sławomir Dębski

Dyrektor Zarzadzający (“President”) China Institute of International Studies

Pan Su Ge

11.

Dressta z NCBiR

Porozumienie ramowe

Dyrektor

Narodowego Centrum Badań I Rozwoju

Leszek Grabarczyk

Prezes Zarządu

LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o.

Zeng Guangan

Forum Biznesowe – Intercontinental

 1

Memorandum o porozumieniu w sprawie projektu lotniczego

Margański & Mysłowski Zakłady Lotnicze S.A.

Jiangsu Lantian Aerospace Industrial Park

 2

Memorandum o porozumieniu w sprawie projektu lotniczego

Bejera Restrukturyzacje Sp.z o.o

Jiangsu Lantian Aerospace Industrial Park

 3

Umowa intencji zakupu

MLEKPOL

Chinatex Coropration

4

Umowa handlowa w zakresie sprzedaży I dystrybucji produktów farmaceutycznych

POLFARMEX S.A.

Mr. Mieczysław Wośko,

Prezes Zarządu

WUHAN TONGYUAN PHARMACEUTICAL CORPORATION LIMITED

Mr. Huang Yi, Prezes Zarządu

5

Memorandum o porozumieniu w sprawie pogłebienia partnerstwa strategicznego w zakresie produktów spożywczych dla dzieci

GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp.k

Mr Krzysztof Pawiński

Prezes Zarządu i CEO

Beingmate Baby & Child Food Co., Ltd.

Pani Yu Jiangxin

Wicedyrektor Generalny

6

Cooperation Agreement

PAIiIZ

Mr. Bartłomiej Pawlak

Acting President

China Council For Promotion of International Trade 6(CCPIT)

JIANG Zengwei

Chairman (Minister)


Kategorie: news

Tagi: , , , , ,